E-Doradca

Klient wypełnia zamieszczony poniżej formularz w którym podaje dane personalne, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Klient możliwie najdokładniej opisuje problem, oraz określa formę oczekiwanej pomocy (opinia, porada, przygotowanie pisma lub wniosku, inne).

Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin celem podania kosztu usługi, oraz (w przypadku zaistnienia takich okoliczności) uzupełnienia dokumentów bądź uzyskania dodatkowych informacji w sprawie. W przypadku akceptacji ceny usługi Klient dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy z dopiskiem „e-doradca”.

Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym doradca w terminie 1-2 dni roboczych prześle na wskazany adres mailowy wiadomość dotyczącą omawianego problemu. Dodatkowo korzystając z usługi e-doradca Klient ma prawo do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z doradcą w siedzibie Kancelarii.

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do nas informacje objęte są tajemnicą zawodową i nie mogą zostać ujawnione.