krok 1

Klient wypełnia zamieszczony poniżej formularz w którym podaje dane personalne, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Klient możliwie najdokładniej opisuje problem, oraz określa formę oczekiwanej pomocy (opinia, porada, przygotowanie pisma lub wniosku, inne).