krok 2

Skontaktujemy się w ciągu 24 godzin celem podania kosztu usługi, oraz (w przypadku zaistnienia takich okoliczności) uzupełnienia dokumentów bądź uzyskania dodatkowych informacji w sprawie. W przypadku akceptacji ceny usługi Klient dokonuje wpłaty na wskazany rachunek bankowy z dopiskiem „e-doradca”.