Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

Doradztwo podatkowe

Analizy finansowo-księgowe

Nadzór księgowy w siedzibie klienta

Konsultacje księgowe

Rejestracja spółek, likwidacje, sprzedaż spółek

Rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje przy wyborze formy opodatkowania)

Badanie sprawozdań finansowych, audyt

Rozliczanie projektów unijnych

Obsługa refundacji i dofinansowań PFRON

Pomoc w opracowaniu dokumentacji kredytowej

Przygotowanie dokumentacji dotyczących cen transferowych między podmiotami powiązanymi

Opracowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont

Tworzenie regulaminu pracy, wynagradzania i in.