25 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. są zgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartkowym wyroku, że przepisy dotyczące zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. są zgodne z konstytucją. TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – w zależności od ich liczby, w sposób niedopuszczalny narusza konstytucję.

Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. We wniosku do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.

Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Teresa Liszcz poinformowała w czwartek, odczytując wyrok w tej sprawie, iż TK uznał kwestionowany przepis ustawy – odnoszący się do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. – za zgodny z konstytucją. TK stwierdził bowiem, że przewidziane w przepisach kryterium różnicujące nawiązuje wprost do „nasyconej elementem osobowym konstrukcji jednoosobowej spółki z o.o.”

Zgodnie z ustawą, którą rozstrzygał Trybunał, gdy spółka ma tylko jednego wspólnika, wówczas jest on uważany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W efekcie spada na niego obowiązek rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. We wniosku do TK skarżąca wskazała, że zróżnicowanie sytuacji prawnej wspólników spółek z o.o. ma cechy przypadkowości i pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.

Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Teresa Liszcz poinformowała w czwartek, odczytując wyrok w tej sprawie, iż TK uznał kwestionowany przepis ustawy – odnoszący się do wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. – za zgodny z konstytucją. TK stwierdził bowiem, że przewidziane w przepisach kryterium różnicujące nawiązuje wprost do „nasyconej elementem osobowym konstrukcji jednoosobowej spółki z o.o.”