Konfiskata rozszerzona

Od 27 kwietnia bieżącego roku obowiązuje tzw. konfiskata rozszerzona, czyli m.in. przeniesienie ciężaru udowodnienia legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje także przepadek przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na portalu lex.pl.