Dziedziczenie długów – nowe przepisy od października

W drugiej połowie października wejdą w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia spadków. Każdy, kto otrzyma razem ze spadkiem dług i nie złoży oświadczenia o jego przyjęciu albo odrzuceniu, będzie mógł ograniczyć dziedziczenie długów tylko do poziomu otrzymanego majątku.

– Nowelizacja przepisów dotyczących dziedziczenia niewątpliwie pozwoli na zwiększenie ochrony spadkobierców, jednakże nie zwolni ich całkowicie od zachowania czujności i reagowania na sytuację, w jakiej się znajdą w procesie dziedziczenia – mówi ekspert BIG InfoMonitor, Michał Chmiel.

Zgodnie z nowym brzmieniem Kodeksu cywilnego, w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku spadkobierca będzie odpowiadał za zobowiązania jedynie do wysokości przejętego majątku (z tzw. dobrodziejstwem inwentarza).

Z takiej możliwości wyłączeni będą wierzyciele pożyczający pod zastaw nieruchomości. Oznacza to, że – bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika – instytucja, która pożyczyła pieniądze spadkodawcy i zabezpieczyła się np. na mieszkaniu, będzie mogła dochodzić swoich należności wynikających z obciążonej hipoteki.

W październiku 2015 r. zmianie ulegną także zasady ustalania stanu majątku spadkowego. Aktualnie spis inwentarza sporządzany jest przez komornika sądowego, a koszty pokrywają spadkobiercy. Po znowelizowaniu przepisów dziedziczący będą mogli sami złożyć w sądzie albo u notariusza wykaz inwentarza (wg wzoru określonego przez resort sprawiedliwości).

– Nie zapominajmy, że w chwili otrzymania informacji o spadku trzeba dołożyć należytej staranności do sprawdzenia co dziedziczymy i dowiedzieć się jak najwięcej o ewentualnych zobowiązaniach i majątku. Warto pamiętać, że każdy ma prawo spadek odrzucić – dodaje Chmiel.