Nieprzekazanie fiskusowi sprawozdania finansowego będzie karane grzywną

Urzędy skarbowe nie mają obecnie praktycznie żadnych możliwości dyscyplinowania przedsiębiorców, którzy nie przekazują im w terminie sprawozdania finansowego. Wkrótce to się zmieni. Resort finansów przeforsował przepisy umożliwiające karanie grzywną za niedopełnienie tych formalności. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek przekazać roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Wraz z nim trzeba złożyć opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (chyba że jest się zwolnionym z obowiązku dokonania takiego badania). Spółki przekazują ponadto odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, są natomiast zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego łącznie z zeznaniem podatkowym.

Urzędnicy nie dysponują obecnie praktycznie żadnymi skutecznymi metodami dyscyplinowania podatników nieprzekazujących wymienionych dokumentów. Kodeks karny skarbowy nie przewiduje sankcji za to uchybienie. Pojawiały się wprawdzie głosy, że nieprzedłożenie sprawozdania finansowego należy karać jak niezłożenie w terminie deklaracji, oświadczenia albo informacji podatkowej. Nie ma jednak podstaw, aby sprawozdanie finansowe utożsamiać z którymkolwiek z tych dokumentów. Wszystko, co urzędnicy mogą obecnie zrobić, to wezwać niesolidnego podatnika do dostarczenia sprawozdania finansowego.

Dokonano nowelizacji prawa mającej na celu zmianę tej sytuacji. Nieprzekazanie organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe i karane grzywną (w przyszłym roku może ona wynieść od 175 zł do 35.000 zł). Przewiduje to art. 80b Kodeksu karnego skarbowego wchodzący w życie 1 stycznia 2015 r. Zmiany zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328).