Obowiązki producentów wyrobów akcyzowych zostaną ograniczone

Minister finansów wydał rozporządzenie zmieniające obowiązujące przepisy dotyczące kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Nowe regulacje mają ułatwić prowadzenie legalnej działalności gospodarczej i przyczynić się do lepszej współpracy Służby Celnej z przedsiębiorcami.

Podmioty produkujące wyroby winiarskie nie będą już musiały informować naczelnika urzędu celnego o czynnościach związanych np. z kupażem, dosładzaniem i doprawianiem wyrobów winiarskich. Producenci win nie będą więc już musieli wykonywać zbędnych szczegółowych czynności takich jak np. informowanie o dacie i planowanej godzinie rozpoczęcia procesu kupażu (tj. mieszania win) i innych czynnościach technicznych dotyczących procesów produkcyjnych.

Właściciele browarów będą w sposób uproszczony realizować obowiązek prowadzenia ewidencji w formie Księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa .Producenci piwa mają obowiązek prowadzenia księgi według wzoru regulowanego przepisami. Obecnie zamieszczane w niej dane dotyczą np. ilości sprzedawanego piwa z podziałem na beczki, kegi, butelki, puszki i luzem. Dla producentów są to czynności czasochłonne i pracochłonne. Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi wyraźne ograniczenie ilości danych technicznych, ewidencjonowanych w tej księdze – np. wysyłka piwa będzie odnotowana jedynie ogółem.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. poz. 1660) wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

Jolanta Mazur, Redakcja Publikacji Elektronicznych WK