Od 01 stycznia 2016 zmiany w przepisach Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

Nowelizacja Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o administracji podatkowej wprowadza zmiany w przepisach Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 roku. Przyszłe rozwiązania mają na celu zwiększyć ściągalność podatków i ceł oraz zmniejszyć koszty ich egzekucji administracyjnej. Do tej pory, aby móc ściągnąć niespłacone należności, dłużnikowi trzeba było uprzednio dostarczyć decyzję o zabezpieczeniu. Często jednak zdarza się tak, że po otrzymaniu takiej decyzji zalegający z płatnościami ma wystarczającą ilość czasu na ukrycie lub zbycie majątku, co uniemożliwia jego późniejsze zabezpieczenie przez organy egzekucyjne. Od przyszłego roku sytuacja ta ma się zmienić, a organy podatkowe będą mogły jednocześnie dostarczać dłużnikowi decyzję o zabezpieczeniu majątku, jak również w tym samym czasie już dokonywać jego zabezpieczenia. Ponadto będą one mogły także wnioskować do sądu o zabezpieczenie hipoteczne. Rozwiązanie to ma uniemożliwić nieuczciwym podatnikom próbę udaremnienia egzekucji ich mienia.

Dobrowolne spłacenie należności
Nowe przepisy dają pierwszeństwo dobrowolnemu spłacaniu obowiązków podatkowych, jak również aktywizują wierzycieli w podejmowaniu czynności polegających na przypomnieniu o konieczności zapłaty zaległości jeszcze przed zastosowaniem wobec dłużników środków egzekucyjnych. Za sprawą nowych przepisów ma zostać utworzony także rejestr dłużników publicznoprawnych. Dzięki temu rozwiązaniu dłużnicy mają chętniej oraz dobrowolnie spłacać należności podatkowe i celne. Rejestr ten będzie prowadzony online, na stronie biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Finansów. Każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie wyszukać dłużnika, wpisując w wyszukiwarce jego NIP, PESEL bądź nazwę firmy. Co więcej, organ egzekucyjny nie będzie przystępował do egzekucji, jeżeli kwota otrzymanych należności będzie niższa niż koszty postępowania egzekucyjnego. Ponadto zostaną zmienione także przepisy dotyczące składania skarg na czynności i postępowanie egzekucyjne. Zgodnie z nimi wydłużony i doprecyzowany zostanie termin składania skargi i od przyszłego roku będzie on wynosił 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu czynności egzekucyjnej.