Odliczenie pełnej kwoty VAT od zakupu samochodów do dalszej odsprzedaży

Okoliczność, że podatnik dokonuje wynajmu samochodów pracownikom, nie jest decydująca dla uznania, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej i tym samym nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2014 r., nr ITPP2/443-461/14/AP.

Podatnik (spółka) we wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi działalność polegającą na handlu samochodami nowymi i używanymi oraz wynajmie samochodów osobowych i furgonetek. Nabywane samochody są wprowadzane na magazyn firmy jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży. Część z nich to samochody osobowe demonstracyjne służące do jazd próbnych. Samochody demonstracyjne są wprowadzane na magazyn firmy jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży z uwagi na fakt, że mogą być wykorzystywane tylko do jednego roku. Podobna sytuacja występuje przy sprzedaży samochodów osobowych używanych. Tymi samochodami również odbywają się jazdy próbne. W przypadku udostępnienia pracownikom samochodów demonstracyjnych na cele prywatne będzie pobierana zapłata ustalona według cen rynkowych.

Zdaniem podatnika będzie mu przysługiwało 100% odliczenie podatku naliczonego od otrzymanych faktur zakupu tych samochodów oraz innych wydatków. Użycie samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wyklucza regulamin firmy, który zawiera między innymi zapis o zakazie używania ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, np. do jazd prywatnych. Według spółki, w przypadku odpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów demonstracyjnych na cele prywatne, samochody te będą służyły wyłącznie działalności gospodarczej, gdyż spółka za to udostępnienie samochodu otrzyma zapłatę.

Organ podatkowy uznał stanowisko to za nieprawidłowe. Jak wyjaśnił, jeżeli opisane we wniosku samochody osobowe będą przeznaczone do odsprzedaży, ale przed jej dokonaniem będą wykorzystywane jako demonstracyjne (wyłącznie do jazd próbnych), a więc będą podlegały rejestracji, przy czym regulamin firmy zakazuje ich używania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT od ich nabycia oraz zakupów eksploatacyjnych, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i bez złożenia VAT-26. Będzie przysługiwało jedynie prawo do odliczenia 50% kwoty VAT.

Ponadto organ podatkowy wyjaśnił, że odpłatne udostępnianie przez spółkę samochodów demonstracyjnych pracownikom na cele prywatne będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług. Fakt ten nie będzie jednak powodował, że pojazdy te zostaną automatycznie uznane za wykorzystywane przez spółkę wyłącznie do działalności gospodarczej.

Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014,