Podatki 2016: Zmiany ws. kompetencji urzędów skarbowych

Resort finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia, w którym wyznaczeni są naczelnicy urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych urzędów. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2016 r.

„Przedmiotowy projekt rozporządzenia powiela wykaz naczelników urzędów skarbowych, wyznaczonych do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na terytorialnym zasięgu działania innych naczelników urzędów skarbowych, jak i naczelników urzędów skarbowych nie wykonujących ww. zadania, w kształcie określonym w rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano również, że Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, czyli Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (KWUS) nie będzie wykonywać tego rodzaju zadań. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, ten właśnie urząd skarbowy będzie odpowiedzialny za obsługę największych podatników i płatników, którzy mają duży potencjał gospodarczy na terenie całego kraju – w efekcie nie byłoby możliwe korzystanie w tym przypadku z instytucji rekwizycji.

Zadania Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, odnoszące się do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, wykonywać mają naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 15 września 2015 r.) Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Szczegółową listę naczelników urzędów skarbowych, którzy wykonują zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na terytorialnym zasięgu działania innych naczelników urzędów skarbowych, można znaleźć pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12276807/12309245/12309246/dokument183656.pdf