Resort finansów o ułatwieniach dla podatników

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków wobec fiskusa. Przedstawiciel resortu zaprezentował te udogodnienia w odpowiedzi na interpelację poselską nr 29157/2014 i zadeklarował, że z wielu z nich będzie można korzystać już w bieżącym roku.

Nowością będzie możliwość załatwiania spraw w dowolnym urzędzie skarbowym. Stanie się to realne dzięki scentralizowaniu systemów i rejestrów administracji podatkowej. Planuje się, że w maju 2015 r. będzie można w ten sposób załatwiać formalności związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej. W kolejnych latach ma zostać uruchomiona scentralizowana obsługa PIT, CIT oraz VAT.

Trwają również prace nad utworzeniem tzw. wspólnych centrów obsługi bezpośredniej. Administracja podatkowa ma je prowadzić we współpracy z innymi administracjami rządowymi, m.in. Służbą Celną i ZUS. W urzędach skarbowych, dzięki dostępowi ich pracowników do systemów informatycznych innych instytucji, będzie można załatwić nie tylko kwestie podatków, ale także inne sprawy urzędowe.

Kolejne ułatwienie to wprowadzenie w urzędach skarbowych nowej usługi – asystentów dla osób otwierających własne firmy (mikroprzedsiębiorców). Przedsiębiorcy mają mieć do dyspozycji imiennie przypisanego urzędnika. Asystent będzie im służył pomocą w załatwianiu spraw urzędowych przez pierwsze półtora roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Resort finansów chce ponadto stworzyć internetową bazę wiedzy podatkowej. Ma ona zawierać usystematyzowane i regularnie aktualizowane informacje. Baza będzie bezpłatnie dostępna na Portalu Podatkowym. Mają z niej korzystać nie tylko podatnicy, ale także urzędnicy, aby eliminować rozbieżności w udzielanych informacjach, wydawanych interpretacjach przepisów podatkowych oraz prowadzonych postępowaniach.