Rolnik sprzeda wędliny bez podatku

Sejm uchwalił w czwartek 9 kwietnia nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który umożliwia rolnikom nieopodatkowaną sprzedaż przetworzonych produktów rolnych.

Za uchwaleniem przepisów głosowało 285 posłów, 140 – było przeciwnych, 13 posłów wstrzymało się od głosu. Przyjęte przez Sejm rozwiązania trafią teraz ponownie do Senatu.

Dotychczas rolnicy mogli wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. Ustawa zwalnia rolników z podatku także w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. dżemów, serów czy wędlin) z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach.

Nieopodatkowane będą przychody w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tys. zł. Zwolnieniu nie będzie podlegała sprzedaż produktów przetworzonych w ramach produkcji przemysłowej oraz uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej. Zwolnione nie będą także produkty objęte akcyzą (np. napoje alkoholowe). Ze zwolnienia nie będzie można również skorzystać jeśli do przetwarzania produktów rolnych i ich sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

Posłowie poparli poprawki do ustawy zgłoszone przez klub PO. Jedna z nich wprowadza podatek ryczałtowy dochodowy w wysokości 2 proc. od uzyskiwanych przychodów do kwoty przychodów nieprzekraczających równowartości 150 tys. euro na rok. Warunkiem korzystania z tego ryczałtu będzie prowadzenie ewidencji, którą rolnik powinien posiadać w miejscu sprzedaży.

Druga poprawka dotyczy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mającej na celu zobowiązanie producentów rolnych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o przychodach rocznych przekraczających równowartość 1200 tys. euro do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego