VAT 2016: Nowe rozporządzenie ws. określania proporcji

W projekcie nowego rozporządzenia Ministerstwo Finansów zaproponowało szczegółowe przepisy dotyczące zalecanych sposobów określania proporcji w przypadku niektórych podatników. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną przepisy ustawy o VAT, które dotyczą proporcji odliczania podatku przez podatników prowadzących działalność mieszaną, czyli działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego. Przepisy zostaną dostosowane m.in. do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

W nowym rozporządzeniu dla niektórych podatników wskazane będą sposoby określania proporcji uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Regulacje dotyczyć będą jednostek samorządu terytorialnego (JST), samorządowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek budżetowych, uczelni publicznych i instytutów badawczych.

„Celem sposobu zaproponowanego w projektowanym rozporządzeniu jest przede wszystkim zagwarantowanie pewności prawa tym podmiotom. Pozwoli to także zminimalizować ewentualne przyszłe spory z organami podatkowymi na gruncie rozliczania podatku naliczonego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy resort finansów, wskazani w rozporządzeniu podatnicy nie będą jednak musieli korzystać ze wskazanych sposobów określania proporcji – jeśli uznają, że inny sposób jest w ich ocenie bardziej adekwatny. Równocześnie jednak nie będą mieć wtedy pewności prawa gwarantowanej rozporządzeniem.

Przykładowo, dla samorządowych jednostek budżetowych zaproponowano metody mające „obrotowy” charakter, polegające na ustaleniu udziału „obrotów” z tytułu działalności gospodarczej w „obrocie” całkowitym z tytułu działalności gospodarczej i działalności będącej poza sferą podatku VAT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 23 września 2015 r.) Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Z projektem nowego rozporządzenia można się zapoznać pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12277101/12310608/12310609/dokument184908.pdf