Ważne komunikaty ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował kilka nowych komunikatów, dotyczących m.in. kwot przychodu mających zastosowanie przy zmniejszaniu lub zawieszaniu emerytur i rent. Określono też wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę ewidencjonowanych na subkoncie.
Zgodnie z komunikatem ZUS z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent, kwoty te wynoszą odpowiednio: 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. – 2 698,50 zł; 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2015 r. – 5 011,40 zł.
Zakład ogłosił ponadto kwotę przychodu – odpowiadającą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2015 r. – z zastosowaniem do celów emerytalnych (przy zawieszeniu renty socjalnej).
„Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 września 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2 698,50 zł” – czytamy w komunikacie ZUS.
W innym komunikacie, który Zakład wydał również 18 sierpnia br., określono z kolei wysokość wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2015 r. Wskaźnik ten wynosi za II kw. br. dokładnie 101,22 proc.
mp