Wydatki firmy na paliwo zużywane przez pracownika do celów prywatnych – wyjaśnienie Ministra Finansów

Od wejścia w życie przepisów regulujących ustalanie pracowniczych przychodów z tytułu wykorzystywania służbowych samochodów na cele prywatne tzw. ryczałty samochodowe niezmiennie pozostają gorącym tematem.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 12 ust. 2a-2c ustawy o pdof, wartość przychodu z tytułu udostępnienia pracownikom służbowych aut na cele prywatne wyznacza kwotowy ryczałt uzależniony od pojemności silnika samochodu używanego przez pracownika (miesięcznie: 250 zł – dla samochodów o pojemności silnika do 1.600 cm3, 400 zł – dla aut o pojemności większej).
Trzeba przy tym pamiętać, że wartość pracowniczego ryczałtu samochodowego obejmuje wyłącznie udostępnianie samochodu do celów prywatnych. Jeżeli pracodawca jednocześnie umożliwia pracownikowi wykorzystanie do tych celów paliwa zakupionego do tego auta przez firmę, jest to odrębne świadczenie, którego wartość należy określić stosując cenę zakupu paliwa zapłaconą przez pracodawcę (art. 11 ust. 2 ustawy o pdof). Konieczność rozgraniczenia wskazanych świadczeń potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 grudnia 2014 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa.
Niejako w rozwinięciu tematu ustalania pracowniczego przychodu z tytułu korzystania ze służbowego paliwa pojawił się kolejny problem. Otóż powstały wątpliwości, czy wydatki pracodawcy na paliwo zużywane przez pracowników do celów prywatnych mogą obciążać firmowe koszty podatkowe. O rozstrzygnięcie tej kwestii nasze Wydawnictwo zwróciło się do resortu finansów.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że wydatki na paliwo zużywane przez pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych pracodawcy, ale jedynie wtedy, gdy wartość tego paliwa stanowi przychód pracownika.
W tym samym piśmie resort finansów podkreślił również, że gdy firmowy samochód spełnia kryteria do zakwalifikowania go jako środka trwałego, podatnik ma prawo uznać go za taki składnik i dokonywać od jego wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego, czy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów służbowych, czy też jednocześnie do służbowych i prywatnych. Zaznaczył przy tym, że używanie takiego samochodu do tzw. celów mieszanych nie odbiera ani nie ogranicza pracodawcy możliwości rozliczania tych odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Ponadto resort wyjaśnił, że wydatki związane z eksploatacją samochodu będącego środkiem trwałym, które nie mają bezpośredniego związku z jego wykorzystaniem przez pracownika do jazd prywatnych, w tym m.in. poniesione na naprawę czy przegląd okresowy, przedsiębiorca może zaliczać do kosztów podatkowych w całości, o ile tylko spełniają one definicję kosztu podatkowego.
Gazeta Podatkowa nr 42 (1187) z dnia 25.05.2015